IronWill Holding AB ägs och drivs av tre partners som har jobbat tillsammans i många år. Alla tre har vi ett genuint intresse av entreprenörskap och av att förvalta bra idéer. Vi har alltid som mål att vara en aktiv och långsiktig ägare i de bolag och projekt vi äger, utvecklar eller investerar i. Därför är vi med och påverkar i samtliga av våra bolag, för att säkerställa en god långsiktig utveckling.

Maria H Thörnqvist
Koordinator
Född: 1966

Mathias Olivestedt
Insuresec & Swedsec licensierad Rådgivare
Född: 1974

Pähr Thörnqvist
Insuresec & Swedsec licensierad Företagsrådgivare
Född: 1963


IronWill Holding AB
Bolagsform: Aktiebolag
Org-nr: 556896-5007

IronWill är ett holdingbolag skapat för att förvalta idéer.

VD: Pähr Thörnqvist


Ägarstruktur
Maria H Thörnqvist:25,0%
Mathias Olivestedt:37,5%
Pähr Thörnqvist:37,5%

Hemsida: www.ironwill.se